História zboru

V Turčianskych Tepliciach a okolí boli znovuzrodení kresťania už v čase po druhej svetovej vojne. Navštevovali Evanjelickú cirkev, alebo Kresťanské zbory v Martine. Mnohí z nich sa modlili za duchovné prebudenie, ktoré by zasiahlo horný Turiec. Tieto modlitby však priniesli ovocie až po roku 1989. V polovici osemdesiatych rokov sa v zbore Apoštolskej cirkvi v Bratislave obrátili manželia Badovci z Martina, ktorí sa ešte v čase pred nežnou revolúciou začali pravidelne stretávať v Martine s ďalšími znovuzrodenými ľuďmi. Vytvorili tak malú skupinku, ktorá v tom čase ešte nepatrila k žiadnej denominácii, ale viacerí z nej prejavili záujem pripojiť sa k Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

PRECHODNÉ OBDOBIE

Manželia Badovci sa v roku 1990 presťahovali z Martina do Turčianskych Teplíc, kde sa sporadicky stretávali aj s ostatnými bratmi a sestrami zo spomínanej skupinky vo svojom rodinnom dome. V roku 1990 začal za touto skupinkou do Martina prichádzať brat Pavol Vimpeľ, duchovný správca stredoslovenskej oblasti Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Po nežnej revolúcii sa otvoril priestor aj pre verejné evanjelizácie. V septembri roku 1991 pozvali Badovci spoločne s bratom Vimpeľom do Turčianskych Tepliciach brata Pavla Gabánka, ktorý prezentoval v kultúrnom dome svoju cestu po Izraeli. Súčasťou programu bola aj evanjelizácia a kázanie Božieho slova. Niektorí z účastníkov prezentácie zažili boží dotyk a rozhodli sa prísť aj na ďalšie stretnutie s bratom Gabánkom do Martina. Na tomto a ďalších následných stretnutiach mnohí z nich odovzdali svoj život Bohu a a boli pokrstení Duchom Svätým. Duchovné prebudenie sa takto rozšírilo do viacerých rodín, žijúcich v Turčianskych Tepliciach. Skupinka znovuzrodených kresťanov z Martina a Turčianskych Teplíc sa začala pomaly rozrastať a tak bol položený základ pre vznik zboru v Martine a neskôr aj v Turčianskych Tepliciach.

ZBOROVÁ STANICA

Súčasne so vznikom zboru Apoštolskej cirkvi v Martine v roku 1992 sa datuje aj začiatok existencie zborovej stanice v Turčianskych Tepliciach. Veriaci z Turčianskych Teplíc sa stretávali, spolu s ostatnými členmi martinského zboru, na pravidelných stretnutiach raz týždenne v rodinnom dome manželov Badovcov v Turčianskych Tepliciach a dva razy týždenne na bohoslužbách v Martine. V roku 1994 začala zborová stanica v Turčianskych Tepliciach fungovať samostatne a jej vedením bol poverený brat Peter Uličný. V tom období sa veriaci začali schádzať dva razy týždenne na bohoslužbách v prenajatých priestoroch starej školy.

ZBOR

V roku 1998 vznikol zo zborovej stanice zbor Apoštolskej cirkvi v Turčianskych Tepliciach. Pastorom sa stal brat Peter Uličný, dovtedy zodpovedný za vedenie zborovej stanice. Neskôr si zbor na účely pravidelných stretnutí a bohoslužieb prenajal priestory klubu dôchodcov, kde sa veriaci schádzali až do roku 2006. V roku 2002 zbor kúpil starší rodinný dom a prestaval ho na modlitebňu, ktorú otvoril v roku 2006. V roku 2017 sa stal pastorom zboru brat Roman Pavlík.